Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Định mức xăng xe cá nhân đi công tác?

22/11/2010 05:57 GMT+7

TT - Hiện nay theo quy định chung của Nhà nước, định mức xăng xe cá nhân đi công tác như thế nào?

- Tôi hiểu bạn muốn hỏi về việc thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác.

Nếu thuộc các đối tượng sau: cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan, đơn vị; sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước; đại biểu hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của hội đồng nhân dân và cán bộ, công chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn thì việc thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác trong nước được thực hiện theo thông tư số 97 ngày 6-7-2010 của Bộ Tài chính (về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập). Cụ thể:

- Đối với người có tiêu chuẩn được bố trí ôtô đưa đi công tác nhưng cơ quan không bố trí được, người này phải tự túc phương tiện khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10km trở lên (khu vực vùng cao, hải đảo, miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15km trở lên (vùng còn lại) thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện căn cứ vào số kilômet thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định dựa vào đơn giá thuê xe phổ biến đối với phương tiện loại trung bình tại địa phương và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Đối với người không có tiêu chuẩn được bố trí ôtô khi đi công tác nhưng đi công tác cách trụ sở cơ quan 10 hoặc15km trở lên tương tự như trường hợp nói trên mà tự túc bằng phương tiện cá nhân thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện theo số kilômet thực đi nhân với đơn giá khoán (bao gồm tiền nhiên liệu và khấu hao xe).

- Riêng đối với cán bộ cấp xã, cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại (văn thư, kế toán giao dịch, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng, cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt...) thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng để hỗ trợ họ tiền gửi xe, xăng xe, nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

N.T.V.