Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Đà Nẵng giao việc cấp phép karaoke cho quận, huyện

09/05/2017 16:28 GMT+7

TTO - UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định phân cấp cho UBND các quận, huyện thẩm quyền từ ngày 1-6 cấp phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát và đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch karaoke trên địa bàn phù hợp nhu cầu phát triển của xã hội hoặc loại bỏ các vị trí quy hoạch karaoke không phù hợp quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND quận, huyện báo cáo theo quý về biến động, tăng, giảm, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý về Sở Văn hóa và Thể thao và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố và Cục Văn hóa cơ sở về việc quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Cơ quan công an chủ trì tiếp nhận, kiểm tra điều kiện và cấp “giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự” theo thẩm quyền do Chính phủ quy định, kiểm tra định kỳ, hoặc phối hợp với ngành Văn hóa kiểm tra liên ngành.

HỮU KHÁ