Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Cục Thuế TP.HCM bêu tên 
35 doanh nghiệp nợ thuế

02/11/2016 09:15 GMT+7

TTO - Cục Thuế TP.HCM vừa công bố tên 35 doanh nghiệp có số nợ thuế trên địa bàn với tổng số nợ hơn 344 tỉ đồng.

Trong đó, đứng đầu danh sách là Công ty CP thép Thăng Long (41,5 tỉ đồng), doanh nghiệp tư nhân TM chế biến thủy sản Bình Hưng (hơn 29 tỉ đồng), Công ty TNHH thương mại vận tải MK (hơn 22 tỉ đồng), liên danh TAPBO Lũng Lô (hơn 19 tỉ đồng)... 

Theo Cục Thuế TP, đây là những doanh nghiệp nợ thuế chây ì dù cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ thuế.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã thu được 8.700 tỉ đồng nợ từ năm trước chuyển sang và khoảng 6.000 tỉ đồng nợ thuế phát sinh trong năm nay. Đến nay, nợ thuế trên địa bàn TP vào khoảng 19.000 tỉ đồng, trong đó số nợ có khả năng thu khoảng 12.000 tỉ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2016, Cục Thuế TP cho biết sẽ tập trung đôn đốc thu nợ đọng và các khoản thu từ đất, kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ, doanh nghiệp liên kết chuyển giá...

TP.HCM: 
nợ thuế 
tiếp tục tăng

TTO - Cục Thuế TP.HCM cho biết tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tạm kết theo chương trình quản lý thuế tập trung trên địa bàn đến ngày 30-4 là 21.609 tỉ đồng, tăng 13,38%, tương đương 2.550 tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2015.

A.H.