Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Công bố dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ TP.HCM lần IX

24/08/2010 08:40 GMT+7

TT - Chiều 23-8, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức cuộc họp về việc công bố dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX (nhiệm kỳ 2010-2015) nhằm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội. Thời gian thực hiện từ hôm nay (24-8) đến 23-9-2010.

RZlx6X9t.jpgPhóng to
Đại lộ Đông - Tây - trục phát triển mới ở TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP, việc lấy ý kiến này nhằm phát huy dân chủ trong xã hội, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của đồng bào, đồng chí trong việc tham gia những vấn đề lớn của TP. Cũng qua việc lấy ý kiến giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung văn kiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Dự thảo văn kiện gồm hai phần: kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần VIII (nhiệm kỳ 2005-2010); mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển TP, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị TP.

Đạt nhiều thành tựu nhưng kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải...

Nhìn lại 5 năm qua, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu. Theo đó, kinh tế trên địa bàn TP đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, các ngành, lĩnh vực đều phát triển, góp phần cùng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Quy mô kinh tế bằng 1,7 lần năm 2005

Trong hai năm đầu nhiệm kỳ (2006-2007), kinh tế TP tăng trưởng vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ TP đề ra là GDP tăng bình quân hằng năm 12% trở lên. Từ cuối năm 2007, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế TP giảm: tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2006 12,2%, năm 2007 12,6%, năm 2008 10,7%, năm 2009 8,5%, năm 2010 ước trên 11%. Do những ảnh hưởng như vậy nên tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm chỉ đạt 11%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra, nhưng là mức tăng cao so với bối cảnh chung. Quy mô kinh tế TP đến năm 2010 bằng 1,7 lần năm 2005, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước 2.800 USD, bằng 1,68 lần năm 2005 (1.660 USD).

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Tuy nhiên chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế TP còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra đối với TP. Quy hoạch và quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, gây bức xúc cho nhân dân, cản trở sự phát triển kinh tế.

Chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, hội nhập của TP. Khoa học - công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một số vấn đề bức xúc về văn hóa, xã hội chậm được khắc phục. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế. Hệ thống chính trị chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Dự thảo báo cáo chính trị nêu: quán triệt nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng TP.HCM trở thành một TP xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại; từ nay đến năm 2015 và phấn đấu đến năm 2020, TP tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển bền vững, với mục tiêu tổng quát là: tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; làm tốt vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Dự thảo báo cáo chính trị đưa ra 18 chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015 (xem bảng).

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hằng năm 12%.2. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân hằng năm 13%.3. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp - xây dựng bình quân hằng năm 11%.4. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân hằng năm 5%.5. Cơ cấu kinh tế năm 2015 (% trong GDP): dịch vụ 57%, công nghiệp 42%, nông nghiệp 1%.6. Tổng mức đầu tư xã hội 5 năm trên địa bàn thành phố đạt trên 1,4 triệu tỉ đồng.7. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hằng năm dưới 1,1%.8. Hằng năm tạo việc làm mới trên 120.000 người.9. Đến cuối năm 2015, GDP bình quân trên đầu người đạt 4.800 USD.10. Đến cuối năm 2015, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao động làm việc.11. Tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 12 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành (còn dưới 2%).12. Đến cuối năm 2015, đạt tỉ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân.13. Đến cuối năm 2015, tỉ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 98%, hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.14. Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới trong 5 năm đạt 39 triệu m2.15. Đến cuối năm 2015, thu gom, lưu giữ, xử lý 100% chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.16. Đến cuối năm 2015, hoàn thành xây dựng 25 xã nông thôn mới.17. Hằng năm có 75% cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.18. Đến cuối năm 2015, xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện, 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo đó, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế là một trong số các nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ TP. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn hằng năm cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Về dịch vụ, TP.HCM tiếp tục thúc đẩy phát triển chín nhóm ngành dịch vụ đã được xác định: tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng; bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông; kinh doanh tài sản - bất động sản; dịch vụ thông tin tư vấn, khoa học - công nghệ; du lịch; y tế; giáo dục - đào tạo. Bảo đảm khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng và tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của TP.

Với công nghiệp, TP đề ra mục tiêu tiếp tục tập trung phát triển bốn ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao: cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực - thực phẩm và các ngành công nghệ sinh học, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng. Riêng nông nghiệp được định hướng, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Theo dự thảo văn kiện, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, cần tiếp tục hoàn thành năm chương trình, công trình mang tính đòn bẩy đã đề ra, đồng thời tập trung các nguồn lực thực hiện sáu chương trình đột phá gồm: giảm ùn tắc giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP.

Cùng đồng bào, đồng chí thành phố

Thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VIII đã nghiêm túc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX và tổ chức lấy ý kiến góp ý của đại biểu đại hội đảng bộ quận - huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy, của các cơ quan trung ương, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội, các giới vào dự thảo báo cáo chính trị và dự kiến tổ chức đại hội vào đầu tháng 10-2010.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Nhằm phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp về nhận xét, đánh giá tình hình TP.HCM trong năm năm qua (2006-2010) và tham gia đóng góp về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trong thời gian tới (chủ yếu là giai đoạn 2011-2015), Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM quyết định công bố toàn văn dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ ngày 24-8 đến ngày 23-9-2010.

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tôn trọng thực tiễn, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM mong muốn và trân trọng được tiếp nhận các ý kiến góp ý của toàn thể đồng bào, đồng chí. Ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (127 Trương Định, Q.3) hoặc chuyên mục về Đại hội Đảng của các cơ quan báo chí TP.HCM.

QUỐC THANH