Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Công an xã có quyền chặn xe kiểm tra, thu tiền phạt?

04/10/2010 06:09 GMT+7

TT - * Chúng tôi đang đi làm thì bị công an xã giữ xe lại kiểm tra giấy tờ và xử phạt vì xe không có gương chiếu hậu. Điều đáng nói là tôi không bị lập biên bản mà chỉ nhận được một hóa đơn thu tiền phạt.

Xin hỏi công an xã có quyền chặn phương tiện đang lưu thông trên đường hỏi giấy tờ và thu tiền phạt hành chính không?

T.T.B.

- Theo điểm a, khoản 1, điều 20 nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (NĐ 34), người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng thì bị xử phạt từ 80.000-100.000 đồng.

Theo điều 54, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2008, đây là mức phạt được áp dụng theo thủ tục đơn giản khi xử lý vi phạm hành chính, tức là người có thẩm quyền quyết định xử phạt tại chỗ, không phải lập biên bản. Tuy nhiên, quyết định xử phạt này phải giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt một bản.

Do vậy, nếu không được giao một bản quyết định xử phạt hành chính, bạn có quyền yêu cầu công an xã giao quyết định này cho mình trước khi đóng tiền phạt.

Về thẩm quyền xử phạt, theo điều 4, khoản 2, điều 8 nghị định số 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 27), công an xã chỉ được thực hiện tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết được huy động bằng quyết định hoặc kế hoạch của người có thẩm quyền và nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì được xử phạt vi phạm hành chính những hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của mình.

Theo điều 49, NĐ 34, thẩm quyền xử phạt của chiến sĩ công an nhân dân tối đa là 200.000 đồng. Do vậy, công an xã chỉ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo điểm a, khoản 1, điều 20, NĐ 34 khi đang thực hiện nhiệm vụ theo sự huy động của người có thẩm quyền như nêu trên.

Bạn cần liên hệ công an xã nơi địa bàn mình bị xử phạt để xác định có quyết định hoặc kế hoạch huy động công an xã theo NĐ 27 nêu trên hay không; nếu không có, bạn có quyền khiếu nại đến trưởng công an xã để yêu cầu giải quyết theo pháp luật.

Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM