Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Coco Ocean Resort

Tổ hợp giải trí 11.000 tỉ tại Đà Nẵng hiện tại ra sao?

Tổ hợp giải trí 11.000 tỉ tại Đà Nẵng hiện tại ra sao?

Gây sốt thị trường ngay thời điểm mới công bố và được kỳ vọng trở thành một tổ hợp giải trí đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, giờ đây tổ hợp Cocobay hiện tại ra sao?