Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Có được quyền rút vốn khỏi công ty cổ phần?

16/09/2008 01:17 GMT+7

TT - Tôi hiện là cổ đông sáng lập của một công ty cổ phần. Do tình hình kinh tế gia đình, tôi muốn rút vốn có được không?

Trâm Anh (Q.10, TP.HCM)

- Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 80 của Luật doanh nghiệp, bà không được rút vốn khỏi công ty mà chỉ có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần theo quy định tại điều 90, 91 Luật doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Do bà là cổ đông sáng lập của công ty nên trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bà chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác. Nếu muốn chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông. Sau thời hạn ba năm, bà có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU