Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Chuyển vị trí công tác khác: áp dụng luật nào?

16/05/2010 15:57 GMT+7

TTO - * Tôi công tác tại một công ty cổ phần (vốn nhà nước trên 50%). Trước đây tôi làm việc tại phân xưởng sản xuất trực tiếp, được hưởng lương theo bảng B.1.I.3 với hệ số lương là 3,4 (từ năm 2007).

Do nhu cầu thực tế, công ty đã điều chuyển tôi sang vị trí công tác mới và được hưởng lương theo thang lương mới B.19.3 với hệ số là 3,27 và thời gian nâng lương tiếp theo được tính từ đầu năm 2010 (nếu ở vị trí cũ thì năm 2010 tôi sẽ thi nâng bậc, nếu đạt thì hệ số lương tôi là 3,7, nhưng xếp theo lương mới thì đến năm 2013 tôi mới được xét nâng bậc lương tiếp và nếu đạt thì hệ số lương là 3,58).

Ở công ty tôi, sau khi điều chuyển bất cứ một nhân viên nào, công ty đều lập một hội đồng xét lương cho nhân viên sau khi điều chuyển. Khi xếp lại lương mới sẽ có người nhận được hệ số lương mới cao hơn, có người thấp hơn. Về thời gian nâng bậc lương tiếp theo, đa số được tính lại ngay từ khi có quyết định lương mới.

Xin hỏi việc chuyển đổi lương như trên có phù hợp theo quy định Nhà nước không, và có văn bản nào cụ thể hướng dẫn cho việc xếp lại lương sau khi thay đổi vị trí công tác không (vì nếu theo cách chuyển trên, những người có hệ số lương thấp hơn sẽ bị thiệt trong việc tham gia BHXH cũng như một số quyền lợi khác).

(Trinh Mai)

- Điều 34 Bộ luật lao động (BLLĐ) quy định:

1- Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động (NSDLĐ) được quyền tạm thời chuyển người lao động (NLĐ) làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong một năm.

2- Khi tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác trái nghề, NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động.

3- NLĐ tạm thời làm công việc khác theo quy định tại khoản 1 điều này, được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Theo điều 9 nghị định 44/2003 NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về hợp đồng lao động, việc tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác trái nghề quy định tại điều 34 Bộ luật lao động như sau:

1. Khi NSDLĐ gặp khó khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước hoặc nhu cầu của sản xuất - kinh doanh thì NSDLĐ có quyền tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm.

Trong thời gian này, nếu NLĐ không chấp hành quyết định của NSDLĐ thì có thể bị xử lý kỷ luật lao động và không được hưởng lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 điều 62 của Bộ luật lao động và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại điều 84 của Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp NSDLĐ tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thỏa thuận của NLĐ; nếu NLĐ không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 điều 62 của Bộ luật lao động.

Theo như quy định pháp luật nêu trên, chỉ khi công ty gặp khó khăn hoặc do thay đổi nhu cầu sản xuất kinh doanh thì công ty mới được tạm thời chuyển bạn sang làm việc tại vị trí công tác khác. Khi tạm thời chuyển bạn sang làm việc tại vị trí công tác khác, công ty phải thực hiện theo đúng quy định tại điều 34 BLLĐ và điều 9 NĐ 44/2003/NĐ-CP. Thời gian tạm thời chuyển bạn sang làm việc tại vị trí công tác khác không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm.

Về tiền lương, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày đầu làm việc, không quá 30 ngày làm việc còn lại tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Hiện nay pháp luật lao động không có quy định về vấn đề chuyển NLĐ sang vị trí công tác khác với mức lương thấp hơn trong thời hạn lâu dài. Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu công ty bạn không thuộc trường hợp được quy định tại điều 34 BLLĐ và điều 9 NĐ 44/2003/NĐ-CP nhưng lại chuyển bạn sang một vị trí công tác mới với thời hạn lâu dài và hưởng lương theo mức lương mới thấp hơn so với mức lương cũ thì công ty đã làm trái với quy định pháp luật lao động.

Vì vậy bạn có quyền yêu cầu công ty chuyển bạn về làm việc theo vị trí công việc cũ với mức lương cũ và thời gian nâng lương tính từ năm 2010.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP(Văn phòng luật sư Gia Thành)