Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy

25/04/2017 08:43 GMT+7

TTO - Với 80 lượt vi phạm trong năm 2016, bị các cơ quan có thẩm quyền phạt tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Một trụ sở của công ty Thiên Ngọc Minh Uy

Bộ Công Thương vừa cho biết đã triển khai quy trình chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy để giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp.

Trên cơ sở của kết luận kiểm tra số 343 ngày 12-01-2017 của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Cục Quản lý cạnh tranh đã điều tra và ra quyết định xử lý với công ty này, trong đó phạt tiền 140 triệu đồng vì các hành vi vi phạm.

Cụ thể, công ty này đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp nhưng không tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Thiên Ngọc Minh Uy đã duy trì nhiều hơn một mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp. Tất cả các hành vi trên đều vi phạm các quy định tại Nghị định 42 về quản lý bán hàng đa cấp.

Cục Quản lý thị trường đã xử phạt công tyThiên Ngọc Minh Uy tổng cộng 75 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm như: không thông báo với Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp sau khi sửa đổi, bổ sung GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa.

Ngoài ra, theo báo cáo của các Sở Công Thương, trong năm 2016, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cùng các đại lý và người tham gia bán hàng đa cấp của mình đã có 80 lượt vi phạm vào 13 hành vi quy định tại Nghị định 42 và các quy định có liên quan tại 34 tỉnh, thành phố.

Tổng cộng công ty đã bị xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Quan điểm của Bộ Công Thương là xử lý nghiêm minh các vi phạm của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. 

Tuy nhiên, vừa qua, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để Công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp.

Theo quy định tại Nghị định 42, sau khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng. 

N.AN