Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Căn cứ để ký hợp đồng?

23/07/2007 16:22 GMT+7

TTO - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 đã hết hiệu lực (từ 01/01/2006). Vậy khi ký HĐ lao động hoặc HĐ kinh tế thì phải căn cứ vào văn bản gì? Có phải căn cứ vào Luật Dân sự và Luật Thương mại không? Xin cám ơn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời:

- Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 29/9/1989 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 theo quy định của Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật dân sự.

Chính vì vậy, kể từ ngày 01/01/2006, khi ký hợp đồng kinh tế thì phải căn cứ vào những quy định của Bộ luật dân sự và Luật Thương mại năm 2005. Riêng việc ký kết Hợp đồng lao động thì căn cứ vào các quy định của Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 và năm 2006.

nguyenviet_thanh66@