Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Cách tính tiền ngày phép năm?

16/05/2012 09:07 GMT+7

TTO - * Tôi đang làm việc tại công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trong năm 2011 tôi còn 4 ngày nghỉ phép năm nhưng công ty không sắp xếp cho tôi nghỉ.

Đến nay công ty trả tiền phép năm cho tôi nhưng chỉ trả 200% trên một ngày nghỉ phép năm, như vậy có đúng không? Xin cho tôi biết những văn bản pháp luật đề cập đến cách tính tiền trả phép năm?

(lan04tk09@)

- Điều 74 Bộ luật lao động (BLLĐ) quy định: người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:

a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;

c) 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Điều 61 BLLĐ quy định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 điều 61 BLLĐ.

Theo quy định khoản 3 điều 76 BLLĐ, trường hợp người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

Căn cứ theo các quy định trên, bạn phải được công ty trả lương làm thêm giờ đối với 4 ngày nghỉ hằng năm của năm 2011 theo đúng quy định tại điều 61 BLLĐ (vào ngày nghỉ có hưởng lương bạn được công ty trả lương ít nhất bằng 300% theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm).

Việc công ty trả tiền lương làm thêm giờ cho bạn đối với 4 ngày nghỉ hằng năm của năm 2011 như bạn nêu là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật lao động.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP(Văn phòng luật sư Gia Thành)