Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Các ngân hàng kỳ vọng môi trường kinh doanh cải thiện mạnh mẽ

07/01/2017 16:30 GMT+7

Trong năm 2017, có 63% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình tiếp tục cải thiện trong quý I-2017, còn trong cả năm, 85% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện.

Đây là một vài chỉ số theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh năm 2017 của các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước do Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thực hiện cuối năm 2016 vừa công bố. 

Hưởng lợi từ môi trường kinh doanh được cải thiện

Trước hết với chỉ số về các nhân tố khách quan, câu trả lời nhận được là: Mức cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng được đánh giá là có bước cải thiện mạnh mẽ. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện tốt hơn trong năm 2017. 

Có 63% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình tiếp tục cải thiện trong quý I/2017 và 85% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện trong cả năm 2017 so với năm 2016, trong đó 20% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều” và 65% tổ chức tín dụng kỳ vọng “có thêm cải thiện”. 

Trong năm 2017, có 89,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2016. Mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 13,4%, cao hơn so với mức tăng bình quân ước tính của năm 2016. Trong đó, thu nhập ròng từ lãi kỳ vọng tăng 12,74%, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ kỳ vọng tăng 16,57%.

Giảm giá sản phẩm dịch vụ và tỷ lệ nợ xấu 

Theo các tổ chức tín dụng, nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính-ngân hàng tăng bền vững qua các quý của năm 2016. 

Trong đó nhu cầu vay vốn tăng rõ nét nhất, sau đó đến nhu cầu dịch vụ thanh toán, thẻ rồi đến nhu cầu gửi tiền. 

Năm 2017, các tổ chức tín dụng tiếp tục lạc quan về triển vọng gia tăng nhu cầu của khách hàng. 

Trong quý I/2017, mặt bằng giá sản phẩm dịch vụ vẫn được dự báo ở xu hướng giữ ổn định.

Đánh giá về triển vọng rủi ro của các nhóm khách hàng trong quý I/2017, có 73% tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng rủi ro tiếp tục “ổn định”; 8,4% tổ chức tín dụng dự báo “giảm”. Tính chung cả năm 2017, có 54% tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng rủi ro “ổn định”; 16% tổ chức tín dụng dự báo giảm và 30% dự báo “tăng”.

Hầu hết các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý IV/2016 không đổi hoặc giảm so với quý III/2016 và tiếp tục kỳ vọng giữ nguyên không đổi hoặc giảm trong quý I/2017 và tiếp tục điều chỉnh giảm tính đến cuối năm 2017.

Thanh khoản cải thiện, lãi suất ổn định

Nhận định về triển vọng thanh khoản trong quý I/2017, có 35-39% tổ chức tín dụng kỳ vọng thanh khoản tiếp tục được cải thiện; 55-58% tổ chức tín dụng tin tưởng thanh khoản của hệ thống tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt như hiện nay đối với cả tiền đồng và ngoại tệ. 

Trong cả năm 2017, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan.

Về lãi suất, các tổ chức tín dụng kỳ vọng lãi suất tiếp tục ổn định trong năm 2017 (kết quả tương tự như cuộc điều tra cuối năm 2015).  

Tăng trưởng tín dụng có thể đạt hơn 19%

Khảo sát cũng cho biết, dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trong quý I/2017 được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng 4,1% (VND: tăng 4,29%; ngoại tệ: 4,52%) so với quý IV/2016. Tính cả năm 2017, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19,12%, trong đó, VND tăng 20,19%; ngoại tệ tăng 10,01% (cao hơn mức tăng khoảng 18,5% trong năm 2016). 

Về huy động vốn, các tổ chức tín dụng tiếp tục lạc quan về khả năng hút vốn từ nền kinh tế trong năm 2017 do những dự báo về môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao hơn năm trước, đồng tiền ổn định và lạm phát nằm trong ngưỡng an toàn. Điều này sẽ hỗ trợ thêm tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng. 

Cụ thể, huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,57%, trong quý I/2017 và tăng 16,76% trong năm 2017. 

Đáng chú ý, đóng góp chủ yếu vào kỳ vọng về mức tăng huy động vốn chung là kỳ vọng về tốc độ trưởng huy động vốn bằng tiền đồng, trong đó huy động vốn bằng ngoại tệ chỉ tăng nhẹ không đáng kể (dưới 1%).

Điều này cho thấy, kỳ vọng khá sát với xu hướng và diễn biến thực tế trên thị trường, đồng thời thể hiện thành công của Ngân hàng Nhà nước trong nỗ lực chống đô la hóa, chống tích trữ ngoại tệ trong nền kinh tế.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ