Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Các hình thức giao dịch chứng khoán

10/08/2009 17:28 GMT+7

TTO - Có nhiều cách mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán hiện nay. Nhà đầu tư có thể tham gia trên thị trường tập trung (Sở GDCK Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, thị trường UPCoM) và thị trường phi tập trung.

I. Mua bán chứng khoán của tổ chức phát hành: Đối với loại chứng khoán này, bạn có thể thực hiện theo hai hình thức:

- Mua trực tiếp tại tổ chức phát hành (công ty): nhà đầu tư phải đăng ký mua và nộp tiền trực tiếp tại tổ chức phát hành chứng khoán. Hình thức này rất bất cập, nhất là về mặt địa lý.

- Mua thông qua trung gian: tức mua thông qua các nhà đại lý hoặc bảo lãnh phát hành, thông thường là các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại.

II. Mua bán chứng khoán niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán:

Chứng khoán niêm yết là chứng khoán có đủ điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký để mua bán tại các sở giao dịch chứng khoán. Khi mua bán chứng khoán niêm yết phải tuân thủ theo một số nguyên tắc sau:

- Mọi giao dịch mua bán chứng khoán đều phải qua hệ thống tại sở giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh hoặc phương thức thỏa thuận.

- Giao dịch chứng khoán thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian.

- Giao dịch chứng khoán niêm yết lô lẻ được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán thành viên là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán trên nguyên tắc thỏa thuận về giá.

Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán:

Toàn bộ quy trình này được tiến hành theo năm bước:

- Bước 1: Nhà đầu tư đến mở tài khoản và đặt lệnh mua hay bán chứng khoán tại một công ty chứng khoán.

- Bước 2: Công ty chứng khoán chuyển lệnh đó cho đại diện của công ty tại sở giao dịch chứng khoán để nhập vào hệ thống giao dịch của sở.

- Bước 3: Sở giao dịch chứng khoán thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán.

- Bước 4: Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư.

- Bước 5: Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại công ty chứng khoán sau ba ngày làm việc kể từ ngày mua bán nếu quy định về thời gian thực hiện thanh toán bù trừ chứng khoán là T+3.

H.NHƯ lược ghi