Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Biệt phái công chức để giải quyết đơn giám đốc thẩm

15/08/2016 10:51 GMT+7

TTO - TAND tối cao vừa có công văn gửi chánh án TAND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đề nghị cử 164 cán bộ công chức tham gia đợt biệt phái này.

Các công chức sẽ tập trung giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền của các TAND cấp cao với thời hiệu 12 tháng.

Ông Phạm Văn Hà, chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, cho biết theo quy định mới của Luật tổ chức TAND năm 2014 và các luật tố tụng thì thẩm quyền giải quyết các loại đơn giám đốc thẩm, tái thẩm tập trung chủ yếu ở ba TAND cấp cao.

Đây là những đơn vị mới được thành lập, đang sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ nên có ảnh hưởng đến công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Theo ông Hà, số lượng đơn giám đốc thẩm hiện nay đang tồn đọng rất nhiều, cán bộ các tòa án cấp cao giải quyết không đủ trong khi dân đang chờ đợi.

Riêng 28 tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra đang tồn đọng hơn 6.000 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cần phải giải quyết, trong khi TAND cấp cao tại Hà Nội chỉ có 37 thẩm tra viên chuyên giải quyết đơn.

Các công chức ngành tòa án ở Hà Nội được cử biệt phái sẽ trực tiếp làm việc ở TAND cấp cao tại Hà Nội. Ở các địa phương khác, chánh án TAND cấp cao sẽ ra quyết định rút hồ sơ chuyển về địa phương để thẩm tra viên xử lý tại chỗ.

“Để đảm bảo việc nghiên cứu giải quyết đơn được minh bạch, khách quan, chánh án TAND cấp cao sẽ trực tiếp phân công cho công chức thẩm tra chéo đơn theo cụm các tỉnh ở gần nhau.

Ví dụ thẩm tra viên ở Hà Tĩnh sẽ kiểm tra đơn các vụ việc ở Thanh Hóa, Nghệ An. Các đơn sắp hết hạn sẽ được ưu tiên giải quyết trước” - ông Phạm Văn Hà cho biết.

TÂM LỤA