Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Bị cận có được miễn nghĩa vụ quân sự?

10/03/2011 08:41 GMT+7

TTO - * Tôi là sinh viên ĐH sẽ tốt nghiệp năm 2012, khi đó tôi 23 tuổi. Hiện tôi bị cận 5,5 độ ở mắt phải và 4 độ ở mắt trái. Vậy tôi có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

(Một bạn đọc)

- Điều 29 Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981, được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định như sau:

1. Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

2. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;

c) Một con trai của thương binh hạng hai;

d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 điều 29 Luật nghĩa vụ quân sự đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

Mặc khác, tại điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 1981 được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định: công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Căn cứ vào các quy định trên, bạn không thuộc trường hợp miễn gọi nhập ngũ. Bạn chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Nếu có kết luận bạn chưa đủ sức khỏe của hội đồng khám sức khỏe thì bạn cũng chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn có thể được gọi nhập ngũ nếu điều kiện về tạm hoãn gọi nhập ngũ không còn. Việc gọi nhập ngũ sẽ kéo dài đến khi bạn hết 25 tuổi.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP(Văn phòng luật sư Gia Thành)