Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Ai dám manh tâm làm bậy?

25/10/2016 10:07 GMT+7

TTO - Vụ ông cựu bộ trưởng có nhiều sai phạm tầy huầy bị đề nghị cảnh cáo, bà con la rần trời...

- Chống sai phạm không có vùng cấm. Dù có làm chức bự cỡ nào, hễ sai phạm là phải bị xử lý. Bà con đồng tình là phải!

- Hổng phải! Họ kêu trời, nói sai phạm quá mạng mà chỉ cảnh cáo thôi là sao? Họ hoài nghi, bóng gió nói chuyện giơ cao đánh khẽ...

- Cái đó chưa nói trước được. Cái gì cũng phải... đúng quy trình. Phải từng bước, từng bước. Muốn đúng người đúng tội là phải thận trọng. Sai đến đâu xử lý đến đó. Không để oan sai cũng không lọt người lọt tội. Phải vậy chứ! Có giơ cao đánh khẽ hay không phải chờ coi tiếp theo.

- Đất nước đang lúc eo hẹp, đồng tiền thuế của dân Chính phủ cân nhắc mới dám chi tiêu, lại đang tính chuyện thắt lưng buộc bụng. Vậy mà sai phạm của mấy ông này vứt tiền ngàn tỉ trôi sông, ban phát chức tước lung tung, cất nhắc người thân sa vào chĩnh gạo, khi đụng chuyện thì lặn mất tăm. Biểu vậy sao đất nước khá lên được!

- Muốn đất nước khá lên không phải là không có cách...

- Cách gì?

- Ai thâm lạm cứ khởi tố; tài sản bất minh thì tịch biên, đến cọng chỉ cây kim cũng thu bằng hết. Nghiêm cỡ đó coi còn ai dám manh tâm làm bậy?

BÚT BI