Luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo

TT - Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn về chủ trương và quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ gần đây.

>> Quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo: “mở” và ”động”
>> Bị kỷ luật, chủ tịch xã chuyển sang làm cán bộ huyện

Công văn nêu rõ: Nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở trung ương nhiệm kỳ tới, kết hợp việc đào tạo, rèn luyện cán bộ với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, Bộ Chính trị đã có chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số tỉnh, TP.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt 1 gồm 44 cán bộ lãnh đạo. Trong đó, 25 người giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 19 người giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, TP.

Trong số cán bộ luân chuyển đợt này có hai trường hợp là ủy viên Trung ương Đảng, 19 thứ trưởng và tương đương, 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương.

Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở trung ương, trong đó có 22 trường hợp được quy hoạch chức danh ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

TTXVN