Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​4 chữ và 20 điều

19/03/2017 09:26 GMT+7

TTO - Điều thứ nhất, tôi phải tuân thủ các quy định, nội quy hoạt động, biển báo, hướng dẫn của người quản lý tại điểm đến hoặc khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng; quan sát, tuân thủ biển chỉ dẫn tại nhà ga, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch...

- Ông làm gì mà ê a như trẻ con học thuộc lòng vậy?

- À, tôi chuẩn bị đi chơi. Điều thứ hai, tôi phải xếp hàng theo thứ tự khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng; ưu tiên giúp đỡ người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ. Điều thứ ba, tôi tuân thủ giờ giấc, tôn trọng các thành viên trong đoàn... Điều thứ năm, tôi phải tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của cộng đồng địa phương tại điểm đến...

- Trời, đi chơi mà ông làm gì vậy?

- Thì tôi đang học thuộc lòng 20 điều trong phần dành cho khách du lịch là người Việt Nam đi du lịch trong và ngoài nước, thuộc bộ quy tắc văn minh du lịch mới ban hành đó mà.

- Ông thiệt là rảnh quá mà. Người ta vẽ ra bộ quy tắc này mà cũng có muốn giới thiệu nó rộng rãi đâu, nên ban hành từ đầu tháng mà có mấy ai biết đâu. Chưa kể, làm chi cho rắc rối đến 20 điều, trong khi ông bà mình chỉ cần bốn chữ là đủ rồi...

- Bốn chữ gì?

- Nhập gia tùy tục, thế thôi, không rách việc!

BÚT BI