Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

19 tiêu chí nông thôn mới

18/09/2009 08:15 GMT+7

TT (Hà Nội) - Tại buổi họp báo giới thiệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới chiều 17-9, ông Hồ Xuân Hùng, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, cho biết một xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đáp ứng đủ bộ 19 tiêu chí theo quyết định của Thủ tướng.

19 tiêu chí nông thôn mới

TT (Hà Nội) - Tại buổi họp báo giới thiệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới chiều 17-9, ông Hồ Xuân Hùng, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, cho biết một xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đáp ứng đủ bộ 19 tiêu chí theo quyết định của Thủ tướng.

Sẽ có ít nhất 11 đề án được triển khai để cụ thể hóa chương trình này. Trung bình mỗi xã cần đầu tư 120-150 tỉ đồng, trong đó phần lớn các hạng mục do Nhà nước hỗ trợ 100%, các hạng mục còn lại sẽ được hỗ trợ một phần (30-90%) tùy theo từng vùng, từng nội dung.

Theo ông Hồ Xuân Hùng, cả nước hiện chỉ có 2% số xã được quy hoạch. Còn lại việc quy hoạch phát triển của các xã đều tự phát, tầm nhìn hạn chế, thiếu đồng bộ, không có tính bền vững, đánh mất bản sắc. “Đây là lần đầu tiên VN ban hành bộ tiêu chí về nông thôn và là việc vô cùng khó, chưa có tiền lệ, vì thế cần cả hệ thống chính trị vào cuộc” - ông Hùng nhấn mạnh.

Giới thiệu về bộ tiêu chí, ông Tăng Minh Lộc, phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), cho biết bộ 19 tiêu chí này được xếp theo năm nhóm gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường và nhóm hệ thống chính trị.

Ông Hồ Xuân Hùng cho biết bộ 19 tiêu chí này sẽ là căn cứ để xây dựng nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và là căn cứ để kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2015 cả nước sẽ có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2020 tỉ lệ này là 50%.

* Cũng trong ngày 17-9, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn.

Theo đó, quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn của một xã phục vụ đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Đ.BÌNH - ĐỖ HỮU LỰC

Đ.BÌNH - ĐỖ HỮU LỰC